Styczeń 2009
15-08-2011

- Znalazłem sponsora, który wyraził chęć udzielenia mi pomocy w dalszym rozwoju mojej kariery sportowej. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować NSSZ SOLIDARNOŚĆ REGION ŚLĄSKO-DĄBROWSKI za bezcenną pomoc i wsparcie bez której moja kariera sportowa nie nabrała by takiego tępa i nie osiągnąłbym tyle w sporcie. Dziękuję.

- Seminarium poświęcone grom i zabawom ruchowym w treningu Taekwon-do. (2009.01.10/11). Gry i zabawy ruchowe wykorzystywane w treningu taekwon-do dla najmłodszych adeptów Taekwon-do. Gry i zabawy ruchowe wykorzystywane w treningu taekwon-do dla młodzieży i dorosłych.

- Centralny obóz TKD - Szczyrk 31.01 - 06.02.2009 Obóz był bardzo owocny, poznałem kilka ciekawych rozwiązań odnośnie taktyki walki sportowej (praca z tarczami, w sprzęcie, układy formalne, zabawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia relaksujące po treningu i wiele wiele innych).